Innovatief bouwen

Met IIBO
bouwen wij biobased.

Dat betekent dat de natuur de bouwsteen is van onze IIBO-woningen, zonder dat we de natuur uitputten! 

Biobased bouwen houdt namelijk in dat we materialen gebruiken die op een natuurlijke manier ontstaan of groeien. Bijvoorbeeld de houtskeletbasis van onze woningen. Deze grondstoffen groeien op korte termijn gewoon weer terug en wij zorgen met ons bouwproces dat de afvalbult die door de mensheid ontstaat verkleind wordt: een win-winsituatie dus!

Waarom bouwt IIBO biobased?

De vraag naar goedkopere woningen trekt al jaren aan, alleen de druk op onze leefomgeving groeit ook.

Ons doel is om hier iets aan te doen. Kortom: aan de ene kant supersnel bouwen en veel produceren om aan te sluiten op de grote vraag naar woningen, en aan de andere kant de impact op het milieu minimaliseren. Dit doen we door onder andere te isoleren met cellulose en door luchtdicht en dampopen (dus zonder folies) en met een houten casco (hernieuwbaar materiaal) te bouwen.

Hierdoor is bijvoorbeeld onze CO2 uitstoot nihil vergeleken met traditionele bouw! 

Buiten én binnen een gezond klimaat

Bij de productie van onze prefabwoningen maken wij gebruik van FSC-gecertificeerde materialen. In andere woorden: biobased materialen die nooit opraken. Dat is natuurlijk goed nieuws voor ons, want hierdoor kunnen we blijven bouwen. Maar dit is nog beter nieuws voor onze leefomgeving. Daar komt nog eens bij dat de gebruikte materialen niet schadelijk zijn, weer kunnen worden opgenomen in de natuur of zelfs gerecycled kunnen worden na de ‘eerste levenscyclus’.

Op deze manier kunnen de materialen dus opnieuw ingezet worden in de vorm van andere biobased producten. Circulair bouwen noemen we dat. Het gebruik van onze biobased materialen is trouwens niet alleen goed voor onze leefomgeving buiten, maar bijvoorbeeld door de juiste vochtafvoer in onze IIBO-woningen ook voor ons leefklimaat binnen!  

Werken met IIBO

Samen werken we dus elke dag keihard aan onze missie met een unieke 150 meter lange robotstraat. Omdat we constant in beweging zijn groeit ook deze mee en breiden we uit naar een geautomatiseerd bouwproces van 220 meter! Of samenwerken met ons daarom voordelen heeft? Ja! We werken:

/ Sneller / Eenvoudiger / Logischer / Nauwkeuriger / Duurzamer

Wil je hier meer over weten? We vertellen er graag over!